Amerika’daki Resesyon Türkiye’yi Neden Etkiliyor

Amerika’da mortgage sektöründe başlayan finansal kriz dalga dalga yayılarak önce Finans sektörünü etkiledi, ardından reel sektörde etkilerini göstermeye başladı. Yetkili kuruluşlarca açıklanan raporlara göre Amerika 2007 aralık ayından beri resmen resesyon içerisinde.

Bu süreç içinde bazı bankalar ve finans kuruluşları iflas ederken, Amerikada gerçekleştirilen bailout kurtarma planlarıyla bazı finans kuruluşları, bankalar ve reel sektör kuruluşları desteklenerek yeni iflasların önüne geçildi. Son dönemde otomotiv sektöründe yaşanan daralma General Motors, Ford gibi yüzyıllık Amerikan devlerini iflasın eşiğine getirdi.

Amerikada başlayan bu süreç kısa zamanda etkisini Avrupa’da ve Uzakdoğuda da göstermeye başladı. İngiliz ve Alman ekonomileri durgunluğa sürüklenirken Japon ihracat devleri de resesyondan payını aldı.

Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak büyümesini yabancı sermaye akışına bağlamış olduğundan bu krizden de doğal olarak etkilendi. Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği devamlı büyüme grafiğinin yabancı sermaye girişlerindeki azalma sebebiyle inişe geçmesi bekleniyor. Tasarruf açığı olan bir ülke olarak Türkiye yabancı doğrudan yatırımlara ve kısa ve uzun vadeli portföy yatırımlarına ihtiyaç duyuyor.

Japon Yen’inin Amerikan Dolarına karşı güçlenmesi Japon ekonomisini zor duruma sokarken carry trade ile ülkemize gelen yabancı sermayenin de azalmasına neden oldu. Global piyasalarda risk iştahının azalması Türkiye gibi ülkelere sermaye girişinin neredeyse durmasına sebep oldu.

Japonya’daki faiz oranlarının düşük olması bu ülkeden borçlanmayı kolaylaştırmış, Yen faiziyle borçlanan yatırımcı kuruluşlar ve hedge fonlar borçlandıkları bu paraları Türkiye, Macaristan, İzlanda gibi faizi yüksek olan ülkelere getirmişlerdi. Son birkaç yıldır yaşanan ve ülke faizleri arasındaki farktan kazanç sağlama üzerine kurulu bu sistem Carry Trade olarak adlandırılıyordu. Yabancı piyasalardaki likitide bolluğu da bu sürecin hızlanmasına ve Türk Lirasının bir akın şeklinde ülkemize giren fonlar sebebiyle aşırı derecede değerlenmesine neden olmuştu. Bugün likitide koşullarının bozulması ve risk iştahının azalması gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkıına neden oluyor ve bu nedenle gelişmekte olan ülke paraları hızla değer kaybediyor.

Tags : , , , , , , ,

0 thoughts on “Amerika’daki Resesyon Türkiye’yi Neden Etkiliyor”

Bir Cevap Yazın