Bireysel Emeklilik Sistemi Zorunlu Oluyor

Kısaca BES olarak bilinen Bireysel Emeklilik Sistemi yeni bir boyut kazanıyor. Ülkemizde tasarruf oranını artırmak isteyen ekonomi yönetimi, iş hayatına yeni başlayanları otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne üye yapacak sistemi devreye sokmaya hazırlanıyor.

Ekonomi yönetiminin hazırladığı plana göre, “otomatik katılım” adını taşıyacak yeni bir uygulama sonucunda 2.100 TL aylık net gelirle işe başlayanlar BES’e üye yapılacak. Bu rakam aylık brüt 3.000 TL’ye denk geliyor. Ancak BES’e otomatik olarak üye olmak, çalaşının mecburen sistemde kalacağı anlamına da gelmiyor. Çalışanlar 2 ay sistemde kaldıktan sonra isterse herhangi bir kaybı olmadan sistemden çıkış yapabilecek.

Primin Yarısını İşveren Ödeyecek

Zorunlu BES sistemine çeşitli illerdeki pilot uygulama şeklinde başlanıyor. Yeni düzenlemye göre primlerin yarısını çalışan öderken diğer yarısı da işveren tarafından ödenecek. Ancak şirketler çalışanların şirket tarafından ödenen primi alabilmesi için bazı koşullar getirilmesini istiyor. Örneğin 3 yıla kadar ödenen primin yüzde 25’ini, 3 – 5 yıl arasında yüzde 50’sini, 5 – 8 yıl arasında yüzde 75’inin ve 8 yıldan sonra tamamının alınabileceğine dair sözleşmeler imzalatılıyor. Çalışan istediği zaman işveren tarafından yatırılan primi alıp gidemiyor.

Otomatik kayıt uygulamasının, çalışanların işyeri bazlı planlara katılımı üzerindeki etkilerini görmek amacıyla, ilk aşamada sınırlı sayıda işvereni kapsayacak bir pilot uygulama yapılıyor. Pilot uygulama sonucunda elde edilen bulgular, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne kurumsal bazlı katılımın artırılması doğrultusundaki seçeneklerin değerlendirilmesine yardımcı olacak.

Şirketler ile gerçekleştirilecek pilot çalışmada iş yeri bazlı emeklilik planının çalışan tarafından nasıl algılandığı, işveren katkı düzeyinin çalışanların sistemde kalma kararı üzerindeki etkisi, işveren katkı düzeyinin ve artış koşullarının çalışan tarafından ödenen katkı payı düzeyine etkisi, çalışanların sistemde devamlılık oranları test edilmiş olacak.

Tags : , , , ,

0 thoughts on “Bireysel Emeklilik Sistemi Zorunlu Oluyor”

Bir Cevap Yazın