30 Ağustos’ta bankalar açık olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı geldi çattı. Ancak bu yılki 30 Ağustos ile ilgili bir kavram kargaşası olması vatandaşın da kafasını karıştırıyor. Gaziantep saldırısı nedeniyle bu yıl 30 Ağustos’ta kutlama olmayacağının açıklanması, bankaların da açık olup olmayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Vatandaş haklı olarak, “30 Ağustos kutlanmayacaksa tatil de olmayacak. Bu durumda bankalar açık olur” düşüncesine kapılıyor. Ancak böyle düşünenlerin yarın bankalara gittiğinde hayal kırıklığına uğrayacağı kmsin… Çünkü 30 Ağustos Salı günü resmi ve özel bankaların hiçbirisi açık olmayacak.

Oluşturulan kavram kargaşası bir yana, bunun iki basit sebebi var aslında… Birincisi, 30 Ağuustos’ta resmi kutlama yapılmayacak ama bu sadece devletin kendi yaptığı resmi kutlamalar için geçerli… Halk bu bayramı istediği gibi kutlayabilir. İkinci sebebi ise, 30 Ağustos’ta memurlara verilen tatil ulusal bayram tatili… Yani idari izinli sayılarak yapılan bir tatil değil bu… Dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı, ulusal bayram statüsünde bir tatil günü olduğu için resmi ve özel bankaların hepsinin kapalı olması gerekiyor.

Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, Finansbank, Odeabank, ING Bank, Şekerbank, Fibabank, Yapı Kredi, Kuveyt Turk gibi özel bankaaların yanında Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım gibi tüm devlet bankaları yarın çalışmayacak, işlem yapmayacak. Bankaların internet şubeleri üzerinden tüm işlemler yapılabilecek. Ancak yapılan işlemler bir sonraki gün devreye girecek. Örneğin bir bankanın internet şubesinden havale göndermeniz durumunda bu işlem ertesi sabah işleme girecek.

Emeklilikte yeni dönem Ocak ayında başlıyor

Çalışanların otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil edilmesini öngören yasa değişikliği yayımlandı, yasa 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girecek.

Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi yasasına eklenen bir maddeyle 45 yaş altı çalışanların BES’e dahil olmasını öngören yasa değişikliği Resmi Gazete’de yer alıyor. Buna göre, kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaş altı herkes BES’e girip, tasarruf edecek. Girenler isterlerse 2 ay sonra çıkabilecek. Yeni uygulama 2017’de başlayacak.

Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin, kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek.

Kanuna göre, Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin, kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek. İşveren, çalışanını otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen bir şirketin sunacağı emeklilik planına dahil edebilecek. Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye yetkili olacak.

Çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3’üne karşılık gelen tutar olacak. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde 1’e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Bu tutar en geç, çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, işveren tarafından şirkete aktarılacak. İşveren, katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa, çalışanın birikiminde oluşan parasal kayıptan sorumlu olacak.

Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilecek.

İsteyen 2 ay sonra ayrılacak

Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile 10 iş günü içinde çalışana iade edilecek.

Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumlu olacak. Cayma hakkını kullanmayan çalışan, belirlenecek hallerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilecek.

Bu madde kapsamında bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın iş yerinin değişmesi halinde, yeni iş yerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı varsa, çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni iş yerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılacak. Yeni iş yerinde emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan, talep ederse önceki iş yerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilecek; talep etmezse emeklilik sözleşmesi sonlandırılacak.

1.000 TL devlet katkısı var

Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden devlet katkısı sağlanacak. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, bin lira ilave devlet katkısı sağlanacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.

Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.

Çalışan katkı payının takip ve tahsil sorumluluğu şirkete ait olacak. Şirketlerce, fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamayacak. İşverenin yükümlülüklerine ve yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 lira idari para cezası uygulanacak.

Ekonomi çok önemlii diyoruz ama nedir şu ekonomi?

Ekonomi çok önemlii diyoruz ama nedir şu ekonomi?

Ekonomi, insanların sınırsız tüketim isteklerinin kıt kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceleyen bilim dalıdır. Ekonomi kelimesinin kökeni Yunanca’daki “oikia” (ev) ve “nomos” (kural) kelimelerine dayanır, “ev yönetimi” demektir.

Üçüncü sınıf köşe yazarlarından anlı şanlı iktisat profesörlerine ve kabarık ünvanlı ekonomi bürokratlarına kadar neredeyse tüm ideologların üzerinde hem fikir olduğu bir argüman, “İnsan ihtiyaçlarının sınırsız, buna mukabil kaynakların kıt olduğu” dur. Yıllar boyunca ekonomi denilen şey bu şekilde tanımlanmış, küçük revizyonlardan geçerek tüm ders kitaplarında bu şekliyle yer bulmuştur. Üniversite düzeyindeki ekonomiye giriş derslerinin ilkinde, hocaların öğrencilere ekonominin tanımı diye öğrettikleri şey de budur: “Ekonomi, sınırsız ve sonsuz insan ihtiyaçlarının, sınırlı ve kıt kaynaklarla en iyi şekilde nasıl giderilebileceğini inceleyen bir bilim dalıdır.”

Çok az kişi bu başlangıç noktasını sorgulama ihtiyacı hisseder. İşletme okumuş ve zorlu ekonomi derslerinde cinnet noktasına gelmiş biri olarak bu tanımı hep sorgulama ihtiyacı duyanlardanım. Bilim olduğu iddia edilen bir alanın bu şekilde tümüyle ideolojik bir ön yargıya dayandırılması, ve bu tanımı ekonomi gerçeği ile özdeşleştiren gençlerin zihinlerine yapışmış bir kıtlık psikolojisiyle gelecekte bu alanda nasıl harikalar yaratacağı tartışılır.

Gerçekte, ne insan ihtiyaçları sınırsız ve sonsuzdur, ne kaynaklar mutlak anlamda kıttır. Ve ne de içinde bulunduğumuz toplumdaki ekonomik faaliyetin temel amacı insan ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesidir. Bu üç temel ideolojik argümana dayandırılan bir anlayışın bilimsel olarak sunulması tam anlamıyla bir yıkımdır.

Dünya’da neredeyse tüm değerler ekonomi üzerine dönüyor. Ve bu dengeleri elinde tutan tüm dahi ekonomistlerin işe kıtlık bilincinde başlaması belki de Dünyamızın içinde bulunduğu durumun sorumlularından biri olabilir. Bir insana imkanlar kıt ve sen bu kıt imkanlar pastasında alabildiğin veya satabildiğin büyük payda kadar varsın demek…. Üstelik bunu ekonomi eğitiminin temelinde veriyor olmanın sanki farklı bir amacı varmış gibi değil mi?

Tüketme eyleminin yegane mutluluk kaynağı olarak adeta bir tapınma biçimi haline getirildiği kapitalist toplumda bile insan ihtiyaçları ister çeşitlilik ister miktar açısından sonsuz değildir. İnsan ihtiyaçları sınırsız olsaydı kim veya hangi kuruluş insanların daha fazla tüketmesini sağlamak üzere milyarları reklamlara, pazarlama uzmanlarına, ürün çeşitlendiricilere, piyasa araştırmacılarına harcardı?

Buradan çıkarmamız gereken nihai sonuç da aslında sınırsız olanın insanların ihtiyaçları olmadığıdır. Sınırsız olan şey, bilinçsizce satın almaya yapılan teşviktir. Kapitalist ekonomi “bilimi”, iddia ettiği gibi insanın ihtiyaçlarının akılcı biçimde karşılanması üzerine değil, insanın tüketim kapasitesinin arttırılması üzerine kafa patlatır ki, bunda başarısız olduğu da pek söylenemez. İnsanların arzuları ve ihtirasları körüklenir, sosyal bir varlık olan insanın otokontrol mekanizmaları, kapitalist bencillik ideolojisi tarafından kırılmaya çalışılır. Peki baştan beri yaratılmak istenen insanları gözü doymayan ve kıtlık psikolojisinde çılgınca yaşayan bir varlık haline getirmekten başka nedir?

Peki neden bu denli yoğun bir tüketim propagandasıyla karşı karşıyayız? Çünkü kapitalist üretimin temel motivasyonu insan ihtiyaçlarını karşılamak değil, kâr etmektir.

İnsanlığın geçmişinde, üretici güçlerin geri düzeyi nedeniyle, insan ihtiyaçlarının karşılanması hususunda büyük bir yetersizliğin olduğu ve bu anlamda sınırlı kaynaklar olduğu söylenebilir. Doğal kaynaklarımızın temeli olarak dünyamız sınırlı gözükse bile, onun içerisindeki mütevazı varlığımız açısından bakıldığında dünyanın sahip olduğu kaynaklar sonsuzdur. Dünya üzerinde her bir insana yetecek düzeyde bolluk bereket vardır.

İnsanları psikolojilerini bozmak suretiyle doyumsuz hale getirmeye dayalı sistemlere yavaş yavaş veda etmenin zamanı geldi geçiyor. Bunun için iş tabii ki önce eğitimden başlıyor. Eğitirken kavramlara ön yargılar yüklememek, bireyleri tüketici olmaya değil insan olmaya teşvik etmek her eğitmenin üzerine düşen görevler arasında. Dünya üzerinde dengeler hızla değişirken insanların her şeyi satın alabildiği sürece var olduğu hissi azaltılmaya çalışılmalı. İnsanoğlunun aydınlanmaya başladığı bu dönemde sistemlerin de işlevini yitirdiği ve insanlığa değil yalnızca paraya hizmet ettiğini anlamalıyız.

Bizler Dünyayı sömürmek ve kaynakları tüketmek amacıyla buraya gelmiş hainler değiliz. Işığımızı ararken yalnızca gerçek ihtiyaçlarımız ile yolumuza devam etmeliyiz. Tatminimiz sınırsız tüketimimizle değil sistem dışında varoluşa yaptığımız katkılar ile olmalı. Kapitalizme hizmet eden köleler olmayı seçersek Dünyamızı ve insanlığı gerçekten kötü zamanlara sürüklemiş olacağız. Ancak gerçekten bilinçlenmemiz durumunda tüm dengeleri pozitif yönde değiştirebiliriz.

Bir de şu tanıma bakalım;

* Ekonomi insanların ihtiyaçlarını karşılama isteklerinin, kaynakları en verimli değerlendirecek şekilde nasıl yönetilebileceğini inceleyen bilim dalıdır.

Gerçekten hangi tanımın Dünya ve insanlığa hizmet ettiğini hissediyorsak o tanımla yolumuza devam etmeliyiz. Kıtlık psikolojisi mi, yoksa bolluk psikolojisi mi?

Hangi banka konut kredisinde ne kadar indirim yaptı?

Hangi banka konut kredisinde ne kadar indirim yaptı?

Cumhurbaşkanı Endoğan ve hükümetin, bankalara konut kredisi faizlerini indirmeleri yönünde yaptığı çağrıların ardından bankalardan faiz indirimi haberleri gelmeye başladı. Bankalar peş peşe yaptıkları açıklamalarla konut kredilerinde faiz oranlarını yüzde 1’in altına çekiyor. Bugünlerde konut kredisi çekmeyi düşünüyorsanız, hangi bankanın son bir gün içerisinde ne kadar indirim yaptığını aşağıdaki yazıda inceleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası – Yüzde 0.82

Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini 11 Ağustos Perşembe gününden geçerli olmak üzere 1 – 24 ay vade için aylık yüzde 0.82’ye indirdi. Bankadan yapılan açıklamada, faiz oranlarının 25 – 60 ay vade için yüzde 0.90, 61 – 120 ay vade için yüzde 0.95 olacağı bilgisi verildi.

Denizbank – Yüzde 0.89

Bir indirim haberi de DenizBank’tan geldi. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş basın toplantısında yaptığı açıklamada konut kredisi faizinin yüzde 0.89’a çekildiğini söyledi.

Buna göre Denizbank’ta onut finansmanında faizi iki yıla kadar (24 ay) vadede yüzde 1.14’ten yüzde 0.89’a çekildi. Beş yıla kadar vadede ise faiz yüzde 1.14’ten yüzde 0.99’a düştü

TEB – Yüzde 0.99

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi için başlattığı ve ağustos ayı boyunca sürecek olan yeni kampanya kapsamında konut kredisi faizini yüzde 0,99’a kadar düşürdü. TEB’den yapılan açıklamaya göre banka, başlattığı kampanya ile ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını 12 ay vadede yüzde 0,99, 36 ay vadede yüzde 1,03, kalan vadelerde ise yüzde 1,06 olarak belirledi.

Şekerbank – Aylık 0.89

Faiz indirimine gittiğini duyuran bankalardan biribi de Şekerbank oldu. Şekerbank, konut kredisi faiz oranlarını, 1 – 24 ay vadelerde yüzde 0.89, 25 – 60 ay vadelerde ise yüzde 0,99’a çektiğini açıkladı. Şekerbank’ın faiz oranları 11 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Halkbank – Yüzde 0.80

Halkbank, konut kredisi faiz oranlarını 1 – 24 ay vadelerde yüzde 0,80, 25 – 60 ay vadelerde ise yüzde 0,89’a düşürdü. Bankadan yapılan açıklamaya göre konut kredi faiz oranlarını 1 – 24 ay için yüzde 0,80’e, 25 – 48 ay için yüzde 0,89’a, 49 – 60 ay için yüzde 0,90’a ve 61 – 120 ay için yüzde 0,95’e çekti.

Halkbank’ın yeni konut kredisi paketi, yeni satın alınacak konutlar için kullanılacak olup kredi üst sınırı 1 milyon TL olarak belirlendi.

Vakıfbank – Yüzde 0.80

Hükümetin konut kredisi faizlerinin indirilmesine yönelik çağrılara karşılık olarak Vakıfbank da konut kredi faiz oranlarını indirdiğini açıkladı. VakıfBank, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine yüzde 0.80’den başlayan faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle kredi imkanı sunacağını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “VakıfBank, ‘SarıPanjur Halden Anlayan Konut Kredisi’ kampanyasıyla konut sahibi olmak isteyen müşterilerine 120 aya varan vade ve cazip faiz oranlarıyla çözüm imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında 3 – 12 ay vadede yüzde 0.80, 13 – 36 ay vadede yüzde 0.88, 37 – 60 ay vadede yüzde 0.90 ve 61 – 120 ay vadede yüzde 0.95 faiz oranıyla kredi kullanılabiliyor”.

Kuveyt Türk – Yüzde 0.89

Kuveyt Türk, konut finansman kar oranını 1 – 24 ay vadelerde yüzde 0,89’a, 25 – 60 ay vadelerde ise yüzde 0,99’a düşürdü. Bankadan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de “sağlam bankacılık” modelini uygulayarak faaliyet gösteren Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyenlere avantaj sağlayan konut finansmanı kar oranlarını indirdi.

Konut finansmanı indirimiyle konut sahibi olmak veya bu alana yatırım yapmak isteyenler vadeye göre farklı kar oranlarıyla büyük bir avantaj yakalayacak. Kuveyt Türk, 0 – 24 ay vadelerde yüzde 0.89, 24 – 60 ay vadelerde yüzde 0,99, 60 – 120 ay vadelerde yüzde 1,09 oranıyla tüketicilerine finansman sunacak.

Garanti Bankası – Yüzde 0.95

Garanti Bankası kuruluşu olan Garanti Mortgage, 24 aya kadar vadeli konut kredisi faiz oranını % 0.95’e, 24 – 60 ay arası vadelerdeki konut kredisi faiz oranlarını da yüzde 0,99’a düşürdü. Bankanın yeni faiz oranları 11 Ağustoos Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlandı.

Moody’s Türkiye Kararı Doları Nasıl Etkiler?

Moody's Türkiye Kararı Doları Nasıl Etkiler?

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye değerlendirmesini bu gece gerçekleştirecek. Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyede not veder iki kuruluştan biri olan kurumdan gelecek karar öncesi yerli ve yabancı analistler görüşlerini paylaştı.

Türkiye’nin kredi notunu indirim için izlemeye alan Moody’s Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyede kredi notuyla değerlendiren iki kredi derecelendirme kuruluşundan biri. Moody’s’in kredi notunu aşağı çekmesi Türkiye’den sert portföy çıkışlarına neden olabilir.

Reuters’a göre bankacılar Türkiye’nin yatırım yapılabilir kredi notunu kaybetmesini ana senaryo olarak beklemeseler de bu gelişme piyasalarda satış baskısı yaratmayı sürdürüyor. Piyasalarda genel beklenti darbe girişimin ardından Türkiye’nin kredi notunu indirim için gözden geçirmeye alan kredi derecelendirme kuruluşunun gözden geçirmeyi 5 Ağustos’ta tamamlamak yerine bir miktar daha beklemesi yönünde.

Kredi derecelendirme kuruluşları her ne kadar not gözden geçirmeleri için yılbaşında bir takvim açıklasalar da gelişmelere göre bu takvim dışında da not kararı açıklayabiliyorlar. Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyede kredi notuyla not vermiş olan diğer kuruluş ise Fitch…

Erdoğan: “Bizdeki faiz oranları zulümdür”

Erdoğan: "Bizdeki faiz oranları zulümdür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Oda ve Borsa Başkanları İle İstişare Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, “Dünya sıfıra yakın faizle çalışıyor, Japonya’ya bakın, ABD’ye bakın sıfırlarla çalışıyor, Avrupa’ya geliyorsun % 1-2’de çalışıyor bize ne oluyor? Olmaz bu zulümdür” dedi.

Erdoğan, darbe girişimine rağmen ekonominin sınırlı bir dalgalanma dışında yolunda ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Ülkemizin ekonomik göstergelerinde hiçbir sorun yok. Darbe girişimine rağmen uluslararası finansman konusunda sıkıntımız yok, tersine 15 Temmuzdan sonra borçlanma ihalelerine dahi beklenenin üzerinde talep geldi. Merkez Bankamızdaki döviz rezervlerimiz artıyor. Ama yetmez, süratle döviz rezervini 165 milyar dolara çıkarmalıyız diyen Erdoğan, “Bu süreci ekonomik anlamında da başarıyla bitirdik. Ekonomide yapısal reformlar kesintisiz sürecek ” dedi.

Erdoğan konut alımlarında özellikle devlet ve özel sektör bankalarının faiz oranlarını yıllık % 9’a doğru çekmelerini istedi. Cumhurbaşkanı, “Yıllık faiz oranlarının tek haneli rakamlara, sanayici için ise oranları çok daha aşağı çekip sürümden kazanmalarını isteriz.” dedi.

Faiz konusunda dünyadan örnekler veren Erdoğan, “Dünya sıfıra yakın faizle çalışıyor, Japonya’ya bakın, ABD’ye bakın sıfırlarla çalışıyor, Avrupa’ya geliyorsun %1-2’de çalışıyor bize ne oluyor? Olmaz bu zulümdür” yorumunu yaptı.

Burgan Bank’tan Vadeli Mevduata Yüzde 12,25 Hoşgeldin Faizi

Bugünlerde Burgan Bank şubelerine gidip birikimlerini mevduat hesabında değerlendirenler % 12,25 Hoşgeldin Faizi ile tanışıyor. Üstelik sadece Türkiye’deki en yüksek faizi almakla kalmayıp Burgan Bank’ın avantajlar dünyasına merhaba diyor. Türk Lirası yerine Amerikan Doları veya Euro birikimi olanları ise Dolar için % 2.90, Euro için % 2 oranında mevduat faizi bekliyor.

Burgan Bank’ta Türk Lirası için % 12,25 mevduat faiz oranı, ​​yalnızca 32 – 40 gün vade aralığında ve en az 1 gün valörlü açılan hesaplar için geçerli… Müşteri bazında kampanya limiti ise en az 1.000 TL, en çok 3.000.000 TL düzeyinde bulunuyor. Bir başka deyişle Burgan Bank Hoşgeldin Faizinden yararlanmak için en az 1.000 TL yatırmak yeterli olurken 3.000.000 TL’nin üzerinde hesabı olan müşteriler bu kampanyadan yararlanamıyor. Aynı gün açılan TL hoş geldin mevduat oranı 32 – 91 gün vade aralığında % 12 seviyesinde gerçekleşiyor.

Amerikan Dolarında (USD) % 2,90 mevduat oranının yalnızca 32 – 91 gün vade aralığında açılan hesaplar için; .Euro’da % 2 mevduat oranının yalnızca 32 – 45 gün vade aralığında geçerli olduğunu, 46 – 91 gün aralığında açılan EUR hoş geldin mevduat oranının % 1,85 olduğunu belirtelim.

Burgan Bank’ta 32 – 91 gün vadeler için müşteri bazında kamp​​​anya limitleri TL’de 1.000 TL ile 3.000.000 TL arasında; Dolar ve Euro’da 1.000 USD / EUR ile 1.000.000 USD / EUR’dır arasında bulunuyor. Bu oranlar yıllık brüt olarak belirleniyor.

Burgan Bank Hoşgeldin Faizi kampanyasındaki oranlarla ilgili detaylı bilgi almak için en yakın Burgan Bank şubesindeki uzman Bireysel Bankacılık Yöneticileri ile görüşebilirsiniz. Ayrıca; Burgan Bank internet sitesini ziyaret ederek, “Hemen Başvur” formunu eksiksiz doldurarak Bireysel Bankacılık portföy yöneticilerinin sizinle iletişime geçmesini sağlayabilirsiniz.

Faiz indirimleri sonrası ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü?

Faiz indirimleri sonrası ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü?

Geride bıraktığımız 2016 Haziran ayında en iyi ihtiyaç kredisi faiz oranı 36 ay vadede aylık % 1,20 olarak gerçekleşti. Haziran ayı içerisinde 36 ay vadede ihtiyaç kredisi için en iyi oranını, aylık % 1,20 faiz oranı ile Burganbank verdi. İhtiyaç kredisi faiz oranları, diğer kredi türlerine göre kredi veren kurumların politikası ve piyasa şartlarından daha fazla etkilendiği için ay içerisinde birçok değişikliğe uğrayabiliyor. Bu nedenle en iyi faiz oranı, haftalık hatta günlük olarak bile değişkenlik gösteriyor.

Haziran ayını mayıs ayı ile karşılaştırınca, üst üste yapılan faiz indirimlerine rağmen ihtiyaç kredisi faizlerinin çok az düştüğünü görüyoruz. Söz konusu dönemde 36 ay vade için sadece % 0,04 değerinde bir düşüş olduğunu olduğu görülüyor. Ayrıca tüm bankaların ihtiyaç kredisi tekliflerinde 36 ay vadede ortalama faiz oranı, % 1,42 olarak gerçekleşti. En iyi faiz oranı olan % 1,20 seviyesinin piyasa ortalamasına göre, % 0,22 oranında düşük kaldığını söyleyebiliriz.

Maliyet oranları ne durumda?

Bankalardan ihtiyaç kredisi almak için uygulanan faiz ve tüm masraflar dahil hesaplanan maliyet oranı, 36 ay vade için aylık % 1,47 olarak gerçekleşti. Son üç ay (nisan, mayıs, haziran) piyasa ihtiyaç kredisi faiz ortalaması ise aylık % 1,44 oldu. Banka kredisi sisteminde gerçek maliyeti hesaplayabilmek için öncelikle maliyet oranına bakmak gerekiyor. Tüm masrafları içeriyor olması nedeniyle maliyet oranı üzerinden yapılan hesaplamaların çoğunlukla doğru sonuç verdiği biliniyor.

Şimdi de son 1 yılın ortalamasına göz atalım. Haziran 2015 ile Haziran 2016 arasındaki bir yıllık dönemde ihtiyaç kredisi faiz oranı % 1,41 olarak gerçekleşti. Bu oran bize son üç ayın ortalama piyasa faiz oranlarının, son bir yıla göre yüksek seyrettiğini de gösteriyor. 2016 yılının ikinci yarısında bu oranların düşüp düşmeyeceği ise birçok etkene bağlı olmakla birlikte, temelde ekonomik ve siyasi göstergelere bağlı olarak değişeceğini belirtelim.

Ohal sonrası dolar yeniden 3 Liranın altına iner mi?

Ohal sonrası dolar yeniden 3 Liranın altına iner mi?

Türkiye’de 15 Temmuz akşamı meydana gelen başarısız darbe girişimi sonrasında dolar kısa sürede yükselerek 3.04 TL’ye kadar ulaştı. Piyasaların açıldığı pazartesi gününden sonra daha da yukarıya tırmanacağı düşünülüyordu ama Merkez Bankası’nın attığı adımlarla pazartesi günü hızla 2.92 seviyesine kadar geriledi. Bunun üzerine piyasalarda doların daha da geriye, hatta 2.80’lere dönüleceği beklentisi dahi oluştu. Ancak sonraki günlerde olağanüstü hal ilan edilmesiyle yabancıların Türkiye’ye güvensizlik konusunda net tavır almasıyla tekrar 3 TL’yi aştı ve bir daha da geriye dönmedi.

Hükümet yetkililerinin son günlerde yaptığı açıklamada doların kısa vadede tekrar 3 TL’nin altına döneceği ve hızlı düşüşle 2.80 seviyesine inileceği beklentisi oluşturuldu. Dış piyasalara birlik beraberlik mesajı verilerek Türkiye’ye davet edildi. Ancak yabancı yatırımcıların Türkiye ile ilgili gelişmeleri ağırlıklı olarak Financial Times, Economist gibi yabancı finans gazete ve dergilerden alıyor olması nedeniyle hükümet yetkililerinin güven verici mesajları karşılığını bulamadı. Darbe girişimi sonrası ikinci haftanın ikinci gününde ise Amerikan dolarının tekrar 3.05 seviyesine kadar çıktığı görüldü.

Peki, bundan sonra neler olabilir? Dolar yeniden 3 TL seviyesinin altına inebilir mi? Finans uzmanları bu sorunun yanıtını verirken Merkez Bankası’nın tavrının belirleyici olacağına dikkat çekiyorlar. Merkez Bankası’nın faiz indirme eğiliminin Ağustos ayında da devam etmesi ve sonrası için de “faizde indirime devam” sinyali verilmesi halinde 3 TL’nin altının artık hayal olacağını öngörüyorlar. Merkez Bankası’nın en azından Ağustos ve Eylül ayları için “bekle – gör” politikası uygulaması durumunda Türkiye’ye yüksek faiz için gelen sıcak para çıkışının duraklayacağı, hatta taze sıcak para geleceğini düşünüyorlar.

Finans uzmanlarının genel kanısına bakacak olursak, ortak düşünce ise Amerikan dolarında artık 3 TL seviyesinin bir daha görülemeyeceği, 2016 sonlarında ise 3.12 TL’ye ulaşacağı şeklinde… Bu nedenle önümüzdeki birkaç aylık kısa vadede doların 3 TL seviyesinin altına kısa süreli inmesi halinde alım yapılması, 3.05 TL seviyesinin aşıldığı durumlarda ise satış yönünde hareket edilmesi öneriliyor.

Bank Asya’da Parası Olanlara Açıklama Geldi

Bank Asya'da Parası Olanlara Açıklama Geldi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan açıklamada, BDDK’nın Bank Asya ile ilgili faaliyet izninin kaldırılmasının tasfiye sürecinin başlaması anlamına geldiği bildirildi. Bankada mevduatı bulunan kişilerin, yatırmış olduğu parasını alabilmesi için bir süre daha beklemesi gerektiği kaydedildi.

TMSF’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, konuyla ilgili ilave açıklamaların gerektikçe yapılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Bilindiği üzere, Asya Katılım Bankası AŞ’nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 29 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin 1. fıkrasının b bendi hükmü gereğince BDDK’ca TMSF’ye devredilmiş, Kanunun 107. maddesi kapsamında faaliyetlerine devir tarihinden itibaren TMSF’nin kontrolü altında devam eden bankaya ilişkin çözümleme süreci olumsuz neticelendiğinden, 18 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla bankanın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiş idi. Gelinen son aşamada, TMSF Kurulu’nun 21 Temmuz 2016 tarih ve 143 sayılı kararıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 107. maddesinin son fıkrası gereğince bankanın faaliyet izninin kaldırılmasının BDDK’dan talep edilmesine karar verilmiş, TMSF’nin bu talebi üzerine alınan 22 Temmuz 2016 tarih ve 6947 sayılı BDDK kararıyla Asya Katılım Bankası AŞ’nin faaliyet izni kaldırılmıştır. Alınan bu karar, bankanın 5411 sayılı Kanun gereğince TMSF tarafından yürütülecek tasfiye sürecinin başlaması anlamına gelmektedir.”

Bank Asya’nın Açıklaması

Bank Asya internet sitesinden son durumla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) aldığı karar gereğince bankamız faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş olup, bu süre zarfında hiçbir bankacılık faaliyeti gerçekleştirilemeyecektir. Dolayısıyla, Bankadan kaynak çıkışına neden olacak hiçbir ödemenin yapılması ve aşağıda belirtildiği şekilde kredi kartı/kredi/senet ödemesi dışında hiçbir ödemenin kabul edilmesi geçici bir süre için mümkün olmayacaktır.

Kredi kartı ve diğer her türlü kredi ödemelerinizi Birleşik Fon Bankası A.Ş. Merkez Şubesi’nde bulunan ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. nin aşağıda belirtilen hesap numaralarına “ALICI : Asya Katılım Bankası A.Ş.” , açıklama kısmına “İsim , TCKN veya VKN, Cep No , Kredi Kartı No, Senet Numarası/Vadesi” alanları zorunlu doldurarak gönderebilirsiniz.

SMS bankacılığı ile 2792’ye bir SMS göndererek hesap bakiyenizi, kart ve ekstre bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.

Birleşik Fon Bankası A.Ş. sadece tahsilat işlemleri yapmaktadır. Diğer tüm işlemler ve konular ile ilgili bankamıza ait aşağıda bulunan telefon numaraları ile irtibata geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda bulunmayan ödemeler ile ilgili hesap numaraları daha sonra bu platformdan tekrar duyurulacaktır.

Müşterilerimiz 0850 222 4 888 veya 0 216 633 50 00 hattımızdan detaylı bilgi alabilirler” denildi.

Banka kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mevduatı olan kişilere bu aşamada ödeme yapılmacak. Bu konu ile ilgili yeni bir kararın açıklanması bekleniyor. Aynı kaynak, Asya Emeklilik ile ilgili ise bir sorunun olmadığını kaydetti.